Strona główna » Regulamin

Regulamin

WidziećLepiej.pl Piwna 24/24  30-527 Kraków
ING BANK ŚLĄSKI 39 1050 1445 1000 0090 7889 9516


Regulamin zakupów w sklepie internetowym WidziećLepiej.pl

I WARUNKI OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego na witrynie
www.widzieclepiej.pl jest  Contempo Optyk Magdalena Rychel Widzipl  Ul Piwna 24/24 30-527 Kraków. Nip 678-101-51-58. Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00 
+48 882 563 171

Warunkiem korzystania z witryny internetowej jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
3. Witryna nie zawiera pełnej informacji o wszystkich produktach, mogą na niej wystąpić błędy lub        
nieścisłości. Treść witryny nie może być traktowana jako substytut medycznej porady, zalecenia, diagnozy lub leczenia. Wszelkie pytania dotyczące swojego stanu zdrowia należy kierować do swojego lekarza specjalisty.  4. Właściciel witryny nie odpowiada za treści przesłane przez inne osoby. Zabrania się przesyłania treści naruszających przepisy prawa, dobre imię innych osób lub dobre obyczaje.

II SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać poprzez:
- sklep internetowy
- email:
sklep@widzieclepiej.pl
- telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16 
+48 882 563 171 

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
3. Sposób płatności i koszty dostawy: w/g cennika.Wybór sposobów dostawy i płatności, z uwzględnieniem kosztów z nimi związanych, jest dokonywany we właściwym polu formularza zamówienia.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2-3 dni roboczych (przesyłka priorytetowa). W przypadkach uzasadnionych nietypowymi parametrami towaru, czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.                                                                                                            
5. Na zakupiony towar wystawiana jest paragon lub  faktura. Dołączana jest on do przesyłki i stanowi potwierdzenie (dowód) zakupu.
6. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem przypadków określonych w zdaniu następnym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w zamówieniu, zamiaru wywiązania się z zobowiązań nakładanych przez umowę lub  właściwego użytkowania towaru. Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od uzyskania potwierdzenia zamówienia lub przedpłaty.

III REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania towaru.   W razie odstąpienia od umowy, zamawiający jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie nienaruszonym. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zamawiającemu w wypadku zgodności towaru z jego zamówieniem. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy dotyczy w szczególności zamawianych towarów, nie będących towarami magazynowymi, sprowadzanych przez sprzedawcę na życzenie klienta.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub powinien wiedzieć.
3. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową obejmuje przekazanie sprzedawcy: zakupionego towaru, (kopii) dowodu zakupu, opisu niezgodności z umową oraz żądania kupującego (wymiany towaru lub odstąpienia od umowy). Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
4. Warunkiem uznania reklamacji dotyczących uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu jest sporządzenie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
5.
 
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić wpłatę, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania Twojej rezygnacji. Może się wstrzymać ze zwrotem tylko do chwili otrzymania zwracanego towaru (ustawowo 14 dni).
Zwrot pieniędzy dostaniesz na podany przez Ciebie numer konta w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli przelew został przez Ciebie zlecony w placówce (na przykład w banku lub na poczcie), PayU skontaktuje się z Tobą meilowo i poprosi o dane do zwrotu. 

Uwaga! W przypadku reklamacji soczewek kontaktowych wyjętych z blistra, należy przesłać je w pojemniku wypełnionym płynem do soczewek.

IV OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANE Z BEZPIECZNYM UŻYTKOWANIEM TOWARÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Towary znajdujące się w sklepie internetowym są produktami bezpiecznymi, tj. takimi, które we właściwych warunkach ich użytkowania nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Wszystkie produkty prezentowane na stronie internetowej są orginalne tj. nabywane bezpośrednio od producenta.
2.Zamawiający (użytkownik) oświadcza, że:
- rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych zostały dobrane przez lekarza okulistę indywidualnie do potrzeb użytkownika soczewek
- w badaniu okulistycznym nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek kontaktowych
- użytkownikowi znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek kontaktowych
- został poinstruowany przez lekarza okulistę o sposobie postępowania w przypadku objawów niepożądanych związanych z używaniem soczewek kontaktowych i zobowiązuje się stosować do tych zaleceń
- zobowiązuje się do używania soczewek kontaktowych według zaleceń lekarza okulisty, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego trybu i czasu noszenia soczewek, ich systematycznej wymiany, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania zasad higieny przy używaniu soczewek.

W przypadku soczewek sprowadzanych na specjalne zamówienie nie obowiązuje możliwość zwrotu towaru. Zamówienie na soczewki jednodniowe My Day Proclear 1 ,Clariti Multifocal ,Clariti 1 Day Multifocal Proclear 1 day multifocal, 30 szt AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL Proclear Multifocal Toric
 day, dwutygodniowemiesięczne Biofinity, Biofinity XR, Biofinity Toric, Proclear, oraz wszystkie soczewki roczne realizowane są po dokonaniu przedpłaty. W przypadku zgodności towaru z zamówieniem kwota przedpłaty nie podlega zwrotowi.

 

KLAUZULA INFORMATYCZNA

 

W dniu 25 kwietnia 2016 r zmieniły się regulację dotyczące ochrony danych osobowych.

Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (RODO) od tego dnia obowiązują min. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane.

 

W związku z tym przekazujemy Państwu informację o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę WidziecLepiej.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. Zaznaczamy, że zmiany w przepisach, związane z rozpoczęciem stosowania RODO nie wymagają podejmowania przez Państwo jakichkolwiek dodatkowych działań.

 

Dla Państwa wygody zamieszczamy podstawowe informację dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

Administrator danych osobowych jest :WidziecLepiej ul.Piwna 24 ,30-527 Kraków
 

 

WidziecLepiej, zbiera i przetwarza dane:

 

 • użytkowników-klientów strony www.:WidziecLepiej.pl dokonujących zakupy
 • użytkowników-klientów platformy internetowej (STREFA KLIENTA)
 •  

Do danych osobowych zbieranych przez WidziecLepiej należą:

 

 • dane kontaktowe, imię i nazwisko, adres email, nr telefonu komórkowego
 • dane adresowe, takie jak adres zamieszkania
 • dane takie jak data urodzenia klienta w momencie odbycia wizyty okulistycznej

 

Cel przetwarzania danych osobowych:

 

 • umożliwienie dokonywania zakupów przez stronę www.WidziecLepiej.pl
 • marketing produktów lub usług WidziecLepiej
 • reklamacje, odpowiedź na pytania dotyczące reklamacji produktów, serwisu, platformy WidziecLepiej
 • gromadzenie bazy klientów-pacjentów, możliwość dostępu do historii badań wzroku klientów-pacjentów

 

Okres przechowywania danych osobowych:

 

 • Twoje dane są przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego konta na stronie WidziecLepiej lub na platformie internetowej
 • Twoje dane będą zachowane i przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody

 

 

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. W takim celu możesz się zwracać do WidziecLepiej.

mail: legionow@contempo.pl

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 

 • masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one niekompletne, bądź też jeśli uległy zmianie
 • masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych
 • masz prawo żądania do przenoszenia Twoich danych gdzie indziej z tym, że musi być wyrażona na to Twoja zgoda
 • masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane były w jakiś sposób nieprawidłowo przetwarzane


V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystający z witryny oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych właścicielowi witryny oraz na otrzymywanie informacji handlowych zawierających ofertę sklepu internetowego. Osobie umieszczonej w bazie danych przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych oraz zaprzestania ich przetwarzania.
2. Postanowienia Regulaminu dotyczą również zamówień składanych za pomocą stron nienależących do witryny zawierających ofertę właściciela witryny.
3. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania. Korzystający zobowiązani są systematycznie przeglądać treść Regulaminu
 http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu