Strona główna » Regulamin
Producenci
Kontakt
  • WidziećLepiej.pl

  • E-mail:automat@s.widzieclepiej.pl
  • Telefon+48 882 563 171
    ING BANK ŚLĄSKI
    39105014451000009078899516
  • Godziny działania sklepuKontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16
Reklama
  • skąpiec
  • Nowości

Regulamin

WidziećLepiej.pl Piwna 24/24  30-527 Kraków
ING BANK ŚLĄSKI 39 1050 1445 1000 0090 7889 9516


Regulamin zakupów w sklepie internetowym WidziećLepiej.pl

I WARUNKI OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego na witrynie
www.widzieclepiej.pl .jest sklep WidziećLepiej.pl  Ul Piwna 24/24 30-527 Kraków. Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16 
+48 882 563 171

Warunkiem korzystania z witryny internetowej jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
3. Witryna nie zawiera pełnej informacji o wszystkich produktach, mogą na niej wystąpić błędy lub nieścisłości. Treść witryny nie może być traktowana jako substytut medycznej porady, zalecenia, diagnozy lub leczenia. Wszelkie pytania dotyczące swojego stanu zdrowia należy kierować do swojego lekarza specjalisty.  4. Właściciel witryny nie odpowiada za treści przesłane przez inne osoby. Zabrania się przesyłania treści naruszających przepisy prawa, dobre imię innych osób lub dobre obyczaje.

II SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać poprzez:
- sklep internetowy
- email:
sklep@widzieclepiej.pl
- telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16 
+48 882 563 171 

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
3. Sposób płatności i koszty dostawy:

-  16 zł płatność przelewem  przesyłka polecona priorytetowa do kilograma na terenie Polski 

-  24 zł płatność przy odbiorze (poczta polska) PACZKA 24. Do kilograma na terenie Polski 
-  40 zł płatność przelewem  Kurier na terenie Polski

-  28 zł płatność przelewem wysyłka na terenie Europy do kilograma .

Wybór sposobów dostawy i płatności, z uwzględnieniem kosztów z nimi związanych, jest dokonywany we właściwym polu formularza zamówienia.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2-3 dni roboczych (przesyłka priorytetowa). W przypadkach uzasadnionych nietypowymi parametrami towaru, czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.                                                                                                            
5. Na zakupiony towar wystawiana jest paragon lub  faktura. Dołączana jest on do przesyłki i stanowi potwierdzenie (dowód) zakupu.
6. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem przypadków określonych w zdaniu następnym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w zamówieniu, zamiaru wywiązania się z zobowiązań nakładanych przez umowę lub  właściwego użytkowania towaru. Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od uzyskania potwierdzenia zamówienia lub przedpłaty.
7. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku błędnie podanej cenie towaru .
III REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie na piśmie w terminie 5 dni od wydania towaru.   W razie odstąpienia od umowy, zamawiający jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie nienaruszonym. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zamawiającemu w wypadku zgodności towaru z jego zamówieniem. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy dotyczy w szczególności zamawianych towarów, nie będących towarami magazynowymi, sprowadzanych przez sprzedawcę pod złożone zamówienie.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub powinien wiedzieć.
3. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową obejmuje przekazanie sprzedawcy: zakupionego towaru, (kopii) dowodu zakupu, opisu niezgodności z umową oraz żądania kupującego (wymiany towaru lub odstąpienia od umowy). Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
4. Warunkiem uznania reklamacji dotyczących uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu jest sporządzenie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

Uwaga! W przypadku reklamacji soczewek kontaktowych wyjętych z blistra, należy przesłać je w pojemniku wypełnionym płynem do soczewek.

IV OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANE Z BEZPIECZNYM UŻYTKOWANIEM TOWARÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Towary znajdujące się w sklepie internetowym są produktami bezpiecznymi, tj. takimi, które we właściwych warunkach ich użytkowania nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Wszystkie produkty prezentowane na stronie internetowej są orginalne tj. nabywane bezpośrednio od producenta.
2.Zamawiający (użytkownik) oświadcza, że:
- rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych zostały dobrane przez lekarza okulistę indywidualnie do potrzeb użytkownika soczewek
- w badaniu okulistycznym nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek kontaktowych
- użytkownikowi znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek kontaktowych
- został poinstruowany przez lekarza okulistę o sposobie postępowania w przypadku objawów niepożądanych związanych z używaniem soczewek kontaktowych i zobowiązuje się stosować do tych zaleceń
- zobowiązuje się do używania soczewek kontaktowych według zaleceń lekarza okulisty, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego trybu i czasu noszenia soczewek, ich systematycznej wymiany, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania zasad higieny przy używaniu soczewek.

W przypadku soczewek sprowadzanych na specjalne zamówienie nie obowiązuje możliwość zwrotu towaru. Zamówienie na soczewki jednodniowe My Day Proclear 1 ,Clariti Multifocal ,Clariti 1 Day Multifocal Proclear 1 day multifocal, 30 szt AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL Proclear Multifocal Toric
 day, dwutygodniowe  miesięczne Biofinity, Biofinity XR, Biofinity Toric, Proclear, oraz wszystkie soczewki roczne realizowane są po dokonaniu przedpłaty. W przypadku zgodności towaru z zamówieniem kwota przedpłaty nie podlega zwrotowi.


V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystający z witryny oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych właścicielowi witryny oraz na otrzymywanie informacji handlowych zawierających ofertę sklepu internetowego. Osobie umieszczonej w bazie danych przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych oraz zaprzestania ich przetwarzania.
2. Postanowienia Regulaminu dotyczą również zamówień składanych za pomocą stron nienależących do witryny zawierających ofertę właściciela witryny.
3. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania. Korzystający zobowiązani są systematycznie przeglądać treść Regulaminu
 http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl